Pysyvää Stressinhallintaa!

Stressiä tarvitaan. Hyödyllinen stressi on se voimavara, mikä saa meidät toimimaan tehokkaasti ja venymään silloin, kun siihen on tarvetta, mutta mikäli stressi pitkittyy muuttuu se haitalliseksi.

Stressin suhteen tärkeintä on sen kesto ja kyky palautua kuormittavista tiloista, joita koemme jokapäiväisessä arjessa. Lyhytaikainen stressi ei yleensä aiheuta ongelmia – se saa ihmiset tekemään parhaansa, mutta pitkäaikainen stressi tuo mukanaan useita haasteita ja voi olla monin tavoin jopa vaarallista. Pitkittynyt stressi oireilee eri tavoin niin henkisesti kuin myös fyysisesti mm. painon nousuna tai laskuna, muuttuneena hormonitoimintana, ärtyneisyyttä, alakulona, laskeneena seksuaalisena halukkuuttena, ruuansulatusongelmina sekä muistin ja vastustuskyvyn heikkenemisenä.

Pitkittyneenkin stressin voi onneksi taltuttaa ja häiriintynyt hormonitoiminta on mahdollista palauttaa normaaliksi kun saadaan tasapaino elimistön kuormitustilan ja levon suhteen. Vireäx-hyvinvointipalvelut perustuvat kokonaisvaltaiseen stressinymmärrykseen ja -hallintaan pysyvällä tavalla.

Miten kartoittaa nykyinen stressitilanne?

Akuutissa stressitilanteessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Kuormittuneelle keholle ei auta enää kehoitus, että pitäisi ja rentoutua nukkua enemmän. Pitkittyneen stressin taustalla piilee aina myös hormonitoiminnan epätasapainoa, aineenvaihdunnallisia ongelmia, alakuloa, vireystilan laskua ja unihaasteita jotka ovat kaikki hoidettavissa Vireäx-hyvinvointivalmennuksen avulla. Vireäx-valmennuksella löydät tasapainon, stressin, levon ja rentoutumisen suhteen omassa arjessa.

Vireäx hyvinvointipalveluiden käyttämät Firstbeat-hyvinvointianalyysit tuottavat kokonaisvaltaista tietoa omasta kunnosta. Firstbeat antaa luotettavaa ja huijaamatonta mittausdataa kehon tilasta 24/7 ja on siksi Vireäx-hyvinvointivalmennuksen kulmakivi ja tärkeä osa palvelukokonaisuutta. Mittaus tapahtuu keholle kiinnitettävillä sensoreilla, jotka antavat tietoa kehon stressitilasta ja palautumisesta kellon ympäri 3-6 vuorokauden ajan. Mittauksissa huomataan usein, että stressiä aiheuttavat eniten arkipäiväiset asiat: työ, perhe, parisuhde, harrastukset ja lapset. Alkutilanteen kartoituksen jälkeen tehdään yksilöllinen toimintasuunnitelma, jonka aikana puhutaan stressin lisäksi unesta, ravinnosta ja liikunnasta ja mielestä.

Vireäx -hyvinvointivalmennuksen työkaluina ovat Firstbeat-analyysin ohella, FLT-ravintovalmennus, NLP-mentaaliharjoitteet ja rentoutusharjoitteet.

Asiakas voi valita haluamansa valmennuspaketin tai vain yksittäisen palvelun tarpeidensa mukaan. Vireäx toteuttaa myös räätälöityjä työhyvinvointivalmennuskokonaisuuksia.

Tutustu palveluihin tai ota yhteyttä ja kysy tarjouspakettia!

Etusivulle!